ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334   
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

กรมควบคุมโรค  แนะเคล็ดประชาชน”ลดหวาน มัน เค็ม ลงครึ่งหนึ่ง
พึงปฏิบัติทุกวัน ชวนกันสุขภาพดี”

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  สุขภาพดีแน่นอน..

   
   
 

     

   

        นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุม “พัฒนาภาคีเครือข่ายอำเภออำเภอเข็มแข็งแบบยั่งยืนปี 2555” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  ว่าในการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็งแก่จังหวัดและอำเภอเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ  ผลักดันนโยบายให้อำเภอทั่วประเทศพัฒนาตามคุณลักษณะของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” และขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรมควบคุมโรค และเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล ทั่วประเทศ

         เพราะว่าการทำงานให้เข้มแข็งได้ประสิทธิภาพนั้นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำเพียงลำพังไม่ได้  ต้องจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายโยงใยทั้งในหมู่บ้าน ตำบล ให้เข็มแข็ง ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต  อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำทำให้สามารถก้าวทันเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การรับรู้ข่าวสาร และรวมถึงการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว  จะทำให้สามารถเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างทันเวลา

นายแพทย์พรเทพ กล่าวต่ออีกว่า กรมควบคุมโรค เน้นการเตรียมการป้องกันโรคเป็นพิเศษ คือ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรควัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิต  โดยต่อไปนี้จะไม่เน้นย้ำแค่โรคติดต่อเท่านั้น  ระยะต่อไปจะมีความครอบคลุมไปถึงโรคไม่ติดต่อด้วย  โดยเป็นการเน้นย้ำให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มากขึ้น  โดยนายแพทย์พรเทพ ได้ให้คำแนะนำสั้นๆ เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่า ” ลดหวาน มัน เค็ม ครึ่งหนึ่ง” เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

 

Download อัลบั้มภาพการประชุมนี้จาก Facebook
 

ข้อความหลัก " ลดหวาน มัน เค็ม ลงครึ่งหนึ่ง  พึงปฏิบัติทุกวัน ชวนกันสุขภาพดี "

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Download ข่าวนี้  ติดตามข่าวผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Android โดยติดตั้งจาก App Store

 

     ปฏิทินรณรงค์ปี 2555 กรมควบคุมโรค แนะนำ   

 

 

 
  Spot วิทยุโรคไข้หวัดใหญ่   บทความวิทยุโรคไข้หวัดใหญ่ 
  Spot วิทยุวัณโรค   บทความวิทยุวัณโรค 
  Spot วิทยุไข้เลือดออก   บทความวิทยุไข้เลือดออก 
  Spot วิทยุโรคเบาหวาน    บทความวิทยุโรคเบาหวาน 
  Spot วิทยุโรคความดันเลือด   บทความวิทยุโรคความดันเลือด 
  Spot วิทยุโรคหัวใจและหลอดเลือด      เพลงรักหัวใจ
 
ทีวีออนไลน์การป้องกันไข้เลือดออก
ทีวีออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
 

    
 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : มณีวรรณ  ปักษา
ข่าว  หัส 082 / 55
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค
วันที่ข่าว :  14 มกราคม  2555
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้         ความรู้เกี่ยวกับนโยบายอำเภอเข้มแข็งแบบยั่งยืน     ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

 

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd