ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438  
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

เผยโรคติดต่อร้ายแรงกว่า 10 ชนิด สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
แนะผู้ปกครองนำบุตรหลานไปตามกำหนดนัดทุกครั้ง

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  สุขภาพดีแน่นอน..

   
   
 

     

   

          เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่า  เด็กทุกคนมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการวัคซีนแก่เด็กทุกคน  โดยปัจจุบันมีโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน รวม 10 โรค คือวัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน และไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนบางชนิดต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะสามารถป้องกันโรคได้นาน  ดังนั้นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ผู้ปกครองต้องนำไปให้วัคซีนตามกำหนด  ดังนี้

            แรกเกิด  วัคซีนวัณโรค  และวัคซีนตับอักเสบบี

            2 เดือน  วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 1

            4 เดือน  วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 2

            6 เดือน  วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 3

            9 เดือน  วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1

            1 ½ ปี   วัคซีนไข้สองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1 และ 2  (ห่างกัน 4 สัปดาห์) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 4

            2 ½ ปี   วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3

            4 ปี       วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 5

         โดยเด็กที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบบี  ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มอีก 1 เข็ม เมื่อเด็กอายุ 1 เดือน   ส่วนการให้วัคซีนในเด็กวัยเรียน มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคสูงขึ้นเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ในระยะเวลานาน  คือ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน แล้วพิจารณาให้วัคซีนเสริมแก่เด็กจนครบถ้วน ดังนี้

         ป.1 ( 7 ปี )   วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ทุกคน  วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอในรายที่ ได้มาไม่ครบ 5 ครั้ง  วัคซีนวัณโรค ให้เฉพาะในรายที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น

            ป.6 ( 12 ปี ) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ทุกคน

         หากเมื่อเด็กย้ายที่อยู่  ผู้ปกครองโปรดนำสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไปติดต่อสถานบริการสาธารณสุขที่สะดวก เพื่อขอรับวัคซีนต่อให้เด็กจนครบ  ดังนั้นสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กจึงมีความสำคัญมาก  จึงต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบการรับวัคซีนในโอกาสต่างๆ เช่น เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ หรือใช้เป็นหลักฐานในการให้วัคซีนครั้งต่อไปในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนบางชนิดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เป็นต้น

            เภสัชกรเชิดเกียรติ  กล่าวให้คำแนะนำต่อว่า ก่อนได้รับวัคซีน  เด็กอาจเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ มีไข้ต่ำ ๆ เด็กสามารถรับวัคซีนได้   และหลังได้รับวัคซีนบางชนิด เด็กอาจมีอาการตัวร้อน เป็นไข้ ซึ่งจะหายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ควรเช็ดตัว ให้ดื่มน้ำให้มากๆ และให้ยาลดไข้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  ถ้าเด็กเคยมีประวัติแพ้ยา หรือเคยมีอาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ ชัก ไข้สูงมาก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง  ที่สำคัญวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นร่างกายให้มีภูมิต้านทานสูงในระดับที่ป้องกันโรคได้ ผู้ปกครองจึงควรพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัดทุกครั้ง  ในกรณีที่ไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนดได้  ให้นัดหน่วยบริการสาธารณสุขไปรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องเริ่มต้นให้วัคซีนนั้น ๆ ใหม่

 

ข้อความหลัก  “ รู้เตรียม  รู้ระวัง  รู้สะอาด  โรคติดต่อร้ายแรงที่สำคัญ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน “

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Download ข่าวนี้  ติดตามข่าวผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Android โดยติดตั้งจาก App Store


ปฏิทินรณรงค์ 2555 กรมควบคุมโรค   ควรนำบุตรหลานอายุน้อยกว่า 5 ขวบไปรับวัคซีนโปลิโอ ความรู้เกี่ยวกับโปลิโอ แนะนำ 

 

 

 

 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : ชามาณัฐฏ์  เชาว์ปัญญานนท์
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค
วันที่ข่าว :  10 ธันวาคม 2554
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้         ความรู้เกี่ยวกับโรคโปลิโอ      ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา  

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd