ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334  
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

แนะพ่อแม่ฉีดวัคซีนเซ็กซ์ให้ลูกก่อนมีเพศสัมพันธ์  ได้ผลถึงร้อยละ 93

All

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  ไม่ตกข่าวแน่นอน..คลิ๊ก>>

   
   
 
       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นว่า เกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ที่สำคัญคือการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์  และการทำแท้ง เพราะวัยรุ่นมักคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่มีทางทำให้ตั้งครรภ์ได้  ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้หญิงท้องประมาณ 800,000 คน ส่วนหนึ่งอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมจะเป็นแม่ ประมาณว่าเป็นเด็กหญิงอายุน้อยกว่า 15 ปี ประมาณ 2,500 ราย อายุ 15 ถึงต่ำกว่า 18 ปี ประมาณ 84,000 ราย และอายุ 18 ึงต่ำกว่า 20 ปีอีกประมาณ 12,400 ราย  การไม่มีเพศสัมพันธุ์เป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก  การที่พ่อแม่ “ ห้าม “ ลูกมีเพศสัมพันธ์จะไม่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงได้  พบว่าการ “ ห้าม “การมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้วัยรุ่นร้อยละ 33 ยิ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศมากขึ้น  ดังนั้นการห้ามจึงไม่มีผลใด ๆ ต่อพฤติกรรมวัยรุ่น อีกทั้งไม่สามารถลดกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่นในระยะยาวอีกด้วย  ดังนั้นวิธีที่ดีและได้ผลที่สุดคือการที่พ่อแม่สอนเรื่องเพศศึกษาให้กับลูกเสียเอง จะเปรียบเหมือนการฉีดวัคซีนเซ็กซ์ แต่พ่อแม่ควรให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษากับลูก “ ก่อน “ ที่ลูกจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมเชิงลบได้ถึงร้อยละ 93 อีกสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากคือปัจจุบันมีเยาวชนไทยติดเชื้อเอชไอวีไปแล้วถึงประมาณ 80,000 คน ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ อีกจำนวนมากหลายหมื่นคน  และสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นมากเป็นลำดับ 2 รองจากอุบัติเหตุจราจร ก็คือสาเหตุจากปัญหาของโรคเอดส์นั่นเอง

เภสัชกรเชิดเกียรติ  กล่าวต่อว่าประเด็นที่ควรจะพูดคุยเรื่องเพศกันในครอบครัวควรประกอบไปด้วย 1) การดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ สอนลูกให้เรียกชื่ออวัยวะเพศให้สุภาพ ฟังได้ ไม่เขินอาย และพูดให้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ  2) แสดงให้ลูกเห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ความสุขในการใช้ชีวิตคู่ของพ่อแม่ เป็นตัวอย่างอันดีให้ลูก ๆ เลียนแบบ เพราะลูกๆ มักจะเลียนแบบพ่อแม่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือไม่ดี การสอนให้มีความรักในครอบครัวจะเป็นเกราะกำบังลูก ๆ ไม่ให้ติดยาเสพติด หรือมีความรักที่ไม่ปลอดภัยในวัยเรียน   3) พ่อต้องพูดคุยกับลูกชาย สอนลูกชายให้เรียนรู้พฤติกรรมในการเป็นสุภาพบุรุษ แม่ต้องสั่งสอนลูกสาวให้เป็นสุภาพสตรี รักนวลสงวนตัว ชี้ตัวอย่าง หรือผลร้ายในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งสอนการวางตัวที่ถูกต้อง การหัดปฏิเสธสิ่งยั่วยุทั้งหลาย 4) ความเข้าใจผิดต่างๆ ทางเพศของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือตนเอง การมีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบน การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ต้องได้รับคำแนะนำถึงทางที่ถูกที่ควรอย่างถูกต้องตามกาลเทศะที่เหมาะสม  อย่างไม่เป็นทางการจากพ่อแม่  5) สอนลูกในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศ ให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ รวมทั้งความสามารถในการอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ หรือเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องเพศ หันไปสนใจในดนตรี การออกกำลังกาย การเรียน การงานที่มีประโยชน์กว่าแทน   6) แนะนำทักษะในการปฏิเสธการมีความสัมพันธ์ทางเพศสำหรับลูกผู้หญิง วิธีการหลีกเลี่ยง ที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันตนเองจากการโดนข่มขืนหรือลวนลามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อน คนใกล้ชิด ญาติ หรืออาชญากรทางเพศตามท้องถนน วิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง การแก้ไขสถานการณ์ และการหาความช่วยเหลือ หลังจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด ผ่านพ้นไป

        ดังนั้นพ่อแม่ควรเร่งพูดคุยเปิดใจให้ความรู้ภูมิคุ้มกันทางเพศกับลูก ก่อนที่ลูกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามมา


ไม่ใช้เข็มร่วมกัน สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง หยุดยั้งโรคเอดส์
         

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

 
   
   

ตอบแบบสอบถามประเมินข่าวสาร

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : สุทธิพร ถิ่นจันทร์
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
วันที่ข่าว : 10 มกราคม 2554
 

 

ค้นหาจาก WWW ค้นหาจาก ข่าวของเว็ปนี้
 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334 
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  Email : dpc9phs@yahoo.com