สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังในพื้นที่ สคร.9
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   Alcohol  
<< Back  

 

สุรา ( Alcohol )

 
   การดื่มสุรา  
    
 
   ข่าว..แพทย์แนะติดเหล้าเรื้อรังอายุเฉลี่ยสั้นลงราว 10 ถึง 14 ปี หากดื่มมากสมองจะฝ่อ เป็นมะเร็ง ความดัน อัมพาต สารพัดปัญหาสุขภาพรุมเร้า  
 
    
 
      ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่บริโภคสุราติดเป็นอันดับ 5 ของโลก สุราหรือเบียร์ที่เราดื่มจะให้ความเพลิดเพลิน บางท่านใช้สุราแก้ความเครียดบางท่านใช้สุราเพื่อความผ่อนคลาย การดื่มสุรานอกจากโทษที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว ผลของการดื่มสุรานอกจากจะทำเกิดปัญหากับสุขภาพของผู้ดื่มแล้วยังก่อให้เกิดมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย  

    การดื่มสุราเป็นปริมากมากจะให้ผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเกิดโรคตับแข็ง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เลือดออกทางเดินอาหาร อุบัติเหตุ และยังมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองและผู้อื่น  การดื่มสุราเป็นปริมาณน้อยหรือไม่ดื่มเลยจะทำให้อัตราการตายจากโรคต่างๆลดลง

 
    
   ผลของการดื่มสุราต่อสุขภาพ  
 

 

         ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 10-14 ปี แต่ถ้าดื่มตามกำหนดอายุเฉลี่ยจะยาวกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มโดยเฉพาะเมื่อเริ่มดื่มเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ บางคนแนะนำให้ดื่มหลังอายุ 60ปี  ถ้าได้ดื่มเกินขนาดอาจจะทำให้เสียชีวิต หากคุณดื่มสุราเป็นประจำมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนี้

ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

 • ผู้ที่ดื่มมากกว่า 3 หน่วยสุราทุกวันจะมีโอกาสความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหากดื่มมากความดันก็จะสูง ยิ่งดื่มมากยิ่งสูงมาก เมื่อความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 8 หน่วยสุราต่อครั้งจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2 เท่า ผู้ดื่มสุราเป็นปริมาณมากและเรื้อรังจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวาย
 • จากการศึกษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากพบว่าหากดื่มสุราขนาดปานกลางดังกล่าว จะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ดื่มมากและผู้ที่ไม่ดื่มสุรา การจะให้ลดอัตราการตายควรจะดื่มเมื่ออายุมากกว่า 65 ปีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ชนิดของสุราที่ลดอัตราการตายได้ดีคือพวกไวน์ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากผู้ที่ดื่มไวน์มักจะสูบบุหรี่น้อยกว่าพวกที่ดื่มสุราอย่างอื่น และได้รับสารอาหารครบถ้วนกว่า มีคำอธิบายว่าทำไมสุราจึงลดอัตราการเกิดโรคหัวใจโดยปกติแล้วการเกิดโรหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะต้องมี 1การที่หลอดเลือดแดงตีบ 2มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดง 3ลิ่มเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ สุราจะช่วยโดยป้องกันการหดตัวของหลอดเลือด ป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือด และทำให้ลิ่มเลือดละลายเร็ว
 • แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าประโยชน์และโทษอันไหนมากกว่ากัน หากดื่มมากเกินก็เสี่ยงต่อโรคกระเพาะ ตับแข็ง อุบัติเหตุ สำหรับท่านที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ควรดื่มเพราะมีอีกหลายวิธีที่จะป้องกันโรคหัวใจ สำหรับท่านที่ดื่มก็แนะนำให้ลดปริมาณลงเท่าที่กำหนด
 
 

ผลของสุราต่อการทำงานของสมอง

     ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องความจำและความคิดอ่าน หากดื่มสุราจะทำให้สมองฝ่อก่อนวัยโดยเฉพาะสมองส่วนหน้า frontal lobes ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดอ่าน ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัว การดื่มสุราก็จะทำให้การทรงตัวเสียมากขึ้นจึงหกล้มมากขึ้น

น้ำหนักเกิน

    สุราก็มีพลังงาน เช่นเบียร์หนึ่งแก้วจะให้พลังงาน 95 กิโลแคลอรี หากคุณอ้วนคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

อุบัติเหตุ

      คนที่ดื่มสุรามักจะเกิดอุบัติเหตุทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและบนท้องถนน และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมากกว่าครึ่ง เมื่อคุณดื่มสุรามากกว่า 2 หน่วยก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ผู้ที่ดื่มสุราหนึ่งหน่วยจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่า ผู้ที่ดื่ม 4 หน่วยสุราจะเพิ่มความเสี่ยง 7 เท่า นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มสุราอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงภายในบ้าน

โรคตับ

      สุราทำให้เกิดโรคตับได้หลายอย่าง เช่นไขมันจับที่ตับ Fatty liver พบได้บ่อยเมื่อเลิกสุราก็จะกลับมาปกติ ตับอักเสบ พบว่าร้อยละ 10-35 ของผู้ดื่มสุรามากจะเป็นตับอักเสบ ร้อยละ 10-20 จะเป็นตับแข็ง ผู้ที่ดื่มสุราและไม่ค่อยรับประทานอาหารจะมีโอกาสเป็นตับแข็งสูงและมะเร็งตับ การรักษาที่ดีที่สุดคือการอดสุรา ผู้ที่มีไขมันเกาะที่ตับหรือตับอักเสบจะกลับสู่ปกติ ส่านผู้ที่ตับแข็งคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นหลังจากอดสุรา  มีรายงานว่าต้องให้สารอาหารคาร์โบไฮเดตร์ให้พอ ให้สาร polyunsaturated lecithin (PUL)(ซึ่งสกัดจากถั่วเหลือง)ให้เพียงพอเพราะสารนี้จะไปลด scar นอกจากนั้นควรจะได้สาร S-adenosyl-l-methionine (SAM) ซึ่งกล่าวว่าจะลดการอักเสบของตับ

มะเร็งระบบอื่น

    ได้แก่มะเร็งปาก  ปอด หลอดอาหาร ตับอ่อน และคอหากสูบบุหรี่จะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ระบบทางเดินอาหาร

    หากดื่มเกินขนาดอาจจะทำให้ปวดท้อง เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

ผลของสุรากับการทำงานของสมองและการนอนหลับ

    สุราจะมีผลต่อสมองทุกส่วน ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า สับสน บางรายอาจจะทำให้เกิดโรคจิต และหลอดเลือดสมองแตก การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต ผลของสุราต่อการนอนหลับแบ่งออกเป็น

 • ผลของสุราต่อผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่ดื่มสุราก่อนนอนจะทำให้หลับง่ายเนื่องฤทธิ์กดประสาทของสุรา หลังจากนอนไปหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการตื่นบ่อยและหลับยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะเกิดอาการได้ง่ายและมากกว่าคนหนุ่ม และเมื่อตื่นมาการทรงตัวจะไม่ดีทำให้ล้มลงกระดูกหักได้ง่าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเพลียและง่วงในตอนกลางวัน สำหรับผู้ที่ดื่มสุราก่อนนอน 6 ชั่วโมงผู้ป่วยจะตื่นได้ง่ายและหลับยาก
 • ผลของสุราต่อผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนมาก นอนหลับยาก ตื่นบ่อย คุณภาพของการนอนไม่ดีทำให้อ่อนเพลียในเวลากลางวัน หากผู้ป่วยลดสุรามากเกินไปจะเกิดอาการลงแดง alcohol withdrawal syndrome จะนอนไม่หลับ หรือช่วงสั้นๆ เกิดภาพหลอน

ผลต่อฮอร์โมน

    สุราทำให้มีการสร้าง estrogen (ฮอร์โมนเพศหญิง) สูงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดสมรรถภาพทางเพศลดลง

ผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูก

    ผู้ที่ดื่มสุรานานจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน กล้ามเนื้อลีบ คันปริเวณผิวหนัง

การดื่มสุรากับผู้สูงอายุ

    ผู้ที่ดื่มสุรามากตั้งแต่วัยรุ่น ชีวิตอาจไม่ยาวพอจนเป็นผู้สูงอายุ แต่เขาดื่มตอนอายุมากก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพต่อผู้สูงอายุดังนี้

 • ผู้สูงอายุเรื้อรังมักจะมีกระดูกสะโพกหักเนื่องจากกระดูกพรุน
 • มีรายงานว่าผู้ชายควรดื่มสุราไม่เกิน 2 หน่วยผู้หญิงดื่มสุราไม่เกิน 1 หน่วยจะป้องกันโรคหัวใจ แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ(มากกว่า 65)ดื่มไม่เกินวันละ 1 หน่วยสุรา
 • คนเราเมื่ออายุมากกว่า 55 ปีเมื่อขับรถจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนที่อายุน้อย ดังนั้นเมื่อดื่มสุราก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • การดื่มสุราเรื้อรังเป็นเวลานานทำให้ตับสร้างสารที่จะทำลายสิ่งแปลกปลอมซึ่งรวมทั้งยา ผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและรับยาหลายชนิด เมื่อดื่มสุราก็อาจจะทำให้ยานั้นออกฤทธิ์ไม่เต็มที่
 • ผู้สูงอายุที่ดื่มสุราจะมีอาการซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม

      ผู้สูงอายุจะเมาเร็วกว่าปกติ    ผู้สูงอายุเมื่อดื่มสุราปริมาณเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าจะเมาเร็วกว่าเนื่องจากปริมาณน้ำในร่างกายน้อยกว่า ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเกิดโรคแทรกซ้อนจากสุราได้บ่อยกว่า

ผู้หญิงกับการดื่มสุรา

     ผู้หญิงไม่ควรดื่มสุราเนื่องจากผู้หญิงจะมีระดับสุราและโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ชายเมื่อดื่มสุราปริมาณเท่ากัน มีการศึกษาในสหรัฐพบว่าผู้หญิงร้อยละ 34 ดื่มสุรามากกว่า 12 หน่วยเมื่อเทียบกับผู้ชายดื่มซึ่งมีผู้ที่ดื่มร้อยละ 56 อายุที่ดื่มมากคือ 26-34 ปี คนท้องไม่ควรดื่มสุราเพราะจะทำให้เด็กเกิดมาน้ำหนักน้อย และมีปัญหาต่อสุขภาพเด็ก

    ผลของสุราต่อสุขภาพผู้หญิงพบได้เหมือนกับผู้ชายแต่พบได้บ่อยกว่าและเป็นตอนอายุน้อยกว่า โรคตับจะพบว่าหลังดื่มไม่นานผู้หญิงจะเป็นโรคตับอักเสบได้เร็วและตายจากโรคตับแข็ง สมองของผู้หญิงที่ดื่มสุราจะมีขนาดเล็กกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม ผลต่อหัวใจหากดื่มปริมาณ 1-2หน่วยสุราก็สามารถป้องกันโรคหัวใจและหากดื่มมากก็จะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย cardiomyopathy มีรายงานว่าผู้ที่ดื่มสุราจะเป็นมะเร็งเต้านมได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม มีรายงานว่าผู้หญิงที่ดื่มสุรามักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรง เช่นการถูกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน

 

 
 
    
    พิษสุราเรื้อรัง  
 
 

สุราให้เพียงแต่พลังงานแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำมาก

 
  j

     ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและเกิดอาการลงแดงเมื่อหยุดสุราก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรค ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวสังเกตอาการและส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็น โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจนกระทั่งเกิดอาการทางประสาทและทางร่างกาย แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทเมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำสมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั่งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์

      ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรังแต่อาการเตือนว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้แกเมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข
ผู้ที่ติดสุรา ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง
จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
 • ไม่สามารถทำงาน เรียนหนังสือ หรือรับผิดชอบ
 • ดื่มสุราขณะทำงานที่ต้องเสี่ยงเช่น การขับรถ การคุมเครื่องจักร
 • ยังคงดื่มสุราหลังจากถูกจับเนื่องจากสุรา เช่นขับรถขณะมึนเมา หรือทำร้ายร่างกาย
 • ยังคงดื่มสุราแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะมีลักษณะดังนี้
 • ต้องดื่มสุราตลอดเวลา
 • ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดหลังจากดื่มสุรา
 • เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง เช่นคลื่นไส้ เหงื่ออก สั่น
 • ต้องเพิ่มปริมาณดื่มสุราเพื่อให้มีความสุข

      ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะดื่มสุราโดยไม่จำกัด ดื่มได้ตลอดเวลา มักจะปฏิเสธว่าไม่ติดสุรา ดื่มทั้งๆที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี หลังจากดื่มไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์จะต้องปริมาณสุรา ผู้ป่วยมักจะมีอาการเมาค้างทำให้ไปทำงานไม่ทัน ผู้ป่วยมักจะมีประวัติดื่มสุราตั้งแต่เช้า และมักชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัว

 
     
ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตมักเกิดในวัยรุ่นที่ต้องการแสดงว่าตัวเองคอแข็ง
 • อุบัติเหติ การดื่มเพียง 1 หน่วยสุราก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
 • ความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงและเด็กที่มีพ่อบ้านขี้เมามักจะได้รับความรุนแรงบ่อย เด็กมักจะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ
 • ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ดื่มมากกว่า 3 หน่วยสุราจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม สำหรับผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 9 หน่วยสุราสัปดาห์ละ 2 ครั้งจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ 2-3 เท่าของผู้ไม่ดื่ม
 • มะเร็ง ตัวแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่จะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งจากสารอื่นได้ง่าย เช่นบุหรี่ หากใช้ร่วมกันจะเกิดโรคมะเร็งปาก กล่องเสียงและหลอดอาหารได้มาก
 • ตับอักเสบ และตับแข็ง
 • การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วงและริดสีดวงทวาร และแผลในกระเพาะอาหาร

      การวินิจฉัยการวินิจฉัยทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากความจำก็ไม่ดี สับสน และหกล้มอาการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในคนแก่ เมื่อมีผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราและสงสัยว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังการเจาะเลือดตรวจไม่ช่วยในการวินิจฉัยต้องอาศัยการซักประวัติซึ่งมีคำถามง่ายๆที่ควรจะถามผู้ป่วยดังนี้

 • ปริมาณที่ดื่ม
 • ความถี่ในการดื่ม
 • ดื่มทันที่หลังตื่นนอนหรือไม่
 • เคยพยายามที่จะอดสุราหรือไม่
 • โกรธเมื่อมีคนวิจารณ์เรื่องดื่มสุรา
 • มีความรู้สึกผิดหรือไม่
 • มีอาการลงแดงเมื่ออดสุราหรือไม่
 
 
    ดื่มแค่ไหนถึงพอดี  
 
 
sddda

สุราหนึ่งหน่วยหมายถึง เบียร์ 360 cc ไวน์150 cc  บรั่นดี 45 cc วิสกี้ผสม1แก้ว

ถ้าถามคนที่ติดเหล้าว่าดื่มมากหรือน้อยส่วนใหญ่จะตอบว่าน้อย ปัญหาว่าดื่มแค่ไหนถึงพอดีมีคำแนะนำดังนี้

 • ผู้ชายให้ดื่มสุราระหว่า 1-2 หน่วยต่อวัน
 • ผู้หญิงให้ดื่มระหว่าง 1 หน่วยต่อวัน
 • ผู้ที่ดื่มมากกว่า 14 หน่วยสุราต่อสัปดาห์หรือดื่มครั้งละ 4 หน่วยสำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงที่ดื่มมากกว่า 7 หน่วยต่อสัปดาห์หรือครั้งละ 3 หน่วยสุรา จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ถ้าหากคุณดื่มมากว่านี้ลองพิจารณาลดสุราลง ปริมาณที่ดื่มต่อวันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ การที่มีความแตกต่างของปริมาณสุราในผู้หญิงและผู้ชายเนื่องจาก

 • ขนาดและน้ำหนักของผู้ชาย
 • ปริมาณน้ำในร่างกาย
 • ความสามารถในการสันดาปสุรา

การดื่มสุรานี้จะดื่มไม่เกินที่กำหนด แม้ว่าคุณจะนานๆจะดื่มสักครั้งการดื่มต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับรถ คนท้องไม่ควรดื่มสุรารวมทั้งเด็ก

 
 
    คำแนะนำการเลิกสุรา  
 
 
 • เนื่องจากสุราให้พลังงาน และมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ดังนั้นคนที่ดื่มสุรามักจะขาดสารอาหารและมีน้ำหนักเกิน
 • การรับประทานสุราแต่พอควรโดยกำหนดให้ผู้หญิงดื่มไม่เกินวันละ 1 หน่วยสุรา ส่วนผู้ชายไม่เกิน 2 หน่วยสุรา
  • เบียร์ไม่เกิน 360 ซีซี
  • ไวน์ไม่เกิน 150 ซีซี
  • สุราอื่นไม่เกิน 45 ซีซี
 • คนบางจำพวกไม่ควรดื่มสุราได้แก่
  • ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณสุราที่จะดื่ม
  • หญิงวัยเจริญพันธุ์
  • คนตั้งครรภ์
  • ผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง
  • ผู้ที่รับประทานยา
  • ผู้ที่ทำงานต้องใช้ทักษะหรือสมาธิ เช่นคนขับรถ
 • ผู้ที่มีวัยกลางคนเมื่อสุราตามที่กำหนดจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และอัตราการเสียตำ่กว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุรา
 • ผู้ที่ดื่มสุราต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ไม่สูบบุหรี่ รักษาน้ำหนักมิให้เกิน
 • วัยรุ่นไม่ได้รับประโยชน์จากการดื่มสุรา
 • ไม่แนะนำให้ดื่มสุราเพื่อเหตุผลทางสุขภาพ
ชนิดของสุรา
ปริมาณพลังงานใน 30 ซีซี(1 oz)
ปริมาณที่ดื่ม[ oz]
ปริมาณพลังงานที่ได้รับทั้งหมด
Beer (regular)
12
12
144
Beer (light)
9
12
108
White wine
20
5
100
Red wine
21
5
105
Sweet dessert wine
47
3
141
80 proof distilled spirits (gin, rum, vodka, whiskey)
64
1.5
96

 

 
 

ผู้ที่ไม่ควรดื่มสุราหรือหากดื่มสุราก็ควรจะอดสุรา   ได้แก่

 • ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
 • มีโรคประจำตัวหากดื่มสุราจะทำให้โรคเป็นมากขึ้น เช่นโรคแผลกระเพาะอาหาร โรคตับ
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ผู้ที่รับประทานยาประจำ
 • ผู้ที่ต้องขับรถหรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะ
 • เด็กที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด
 
 

ทำไมคุณต้องงดสุรา

   การอดสุราให้ผลดีต่อตัวคุณและคนรอบข้างดังนี้

 • มีเงินมากขึ้น หากคุณดื่มมากและสามารถอดสุราได้คุณก็จะประหยัดเงินได้มาก
 • ไม่มีอาการจากสุรา เช่นเมาค้าง ไม่ปวดศีรษะ ไม่ปวดกระเพาะ
 • ทำให้สมาธิดี สมองแจ่มใส
 • หลับดีขึ้น ไม่ค่อยอ่อนเพลีย
 • ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า แทนที่จะเสียเวลาพูดเรื่องไร้สาระ
 • ลดอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
 • มีปัญหาขัดแย้งกับครอบครัว เพื่อนน้อยลง
 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง อ้วน และโรคตับ
 • เพศสัมพันธ์ดีขึ้น
 • โอกาสที่จะตั้งครรภ์สูงขึ้น
 • ถ้าคุณตั้งครรภ์และหยุดสุรา ลูกคุณจะแข็งแรงขึ้น

 
 

วิธีการอดสุรา

หากคุณดื่มมากกว่าที่กำหนด คุณควรที่จะลดปริมาณสุราโดยวิธีการดังนี้

  ขั้นที่ 1 เมื่อตัดสินใจว่าจะเลิกคุณควรจะตัดสินใจว่าจะเลิกโดยเด็ดขาด หรือลดเท่าที่กำหนด

  ขั้นที่ 2 เลือกวันที่จะอดหรือลดสุรา

  ขั้นที่ 3 วางแผนเลี่ยงสุราโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดการดื่มสุรา หากดื่มสุราที่บ้านให้หาเครื่องดื่มอื่นแทนสุรา และห้ามผู้อื่นหยิบสุราให้

  ขั้นที่ 4 วิธีการลดสุรา

 • ใช้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราต่ำ
 • ให้ผสมสุราให้เจือจางมากๆ
 • ให้ค่อยๆดื่มอย่าดื่มเร็ว
 • อย่าดื่มแบบชนแก้วหรือคว่ำแก้ว
 • เมื่อคุณดื่มมากไปให้งดสุรา 48 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายปรับตัว
 • ให้รับประทานอาหารก่อนดื่มเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและลดการดูดซึมของสุรา
 • พยายามจำกัดการดื่มและปฏิบัติตามนั้น
 • ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อสามารถทำได้

อย่าท้อแม้ว่าครั้งแรกจะไม่ประสบผลสำเร็จ พยายามต่อไปและอาจจะต้องปรึกษาแพทย์

 
 
 

 
    
    ข่าวส่งความสุขทั่วไทย  สวัสดีปีใหม่กระเช้าไร้แอลกอฮอล์  
 

  ข่าวเตือนภัยช่วงเทศกาล..งดดื่มเหล้าป้องกันอุบัติเหตุก่อนพิการหรือเสียชีวิต

 
 

   ดู TV Online ช่องโทษของสุรา

 
    
 

Last  Update  26-02-2011